Egész életünkben szimbólumok sokasága vesz minket körül. Némelyik annyira természetes, hogy nem is vagyunk tisztában eredeti jelentésével….íme, néhány zsidó jelkép közülük:

  1. Dávid csillag (Mágen Dávid)

Related imageAz egyik legismertebb zsidó szimbólum. Két, ellentétes irányban egymásba szövődött egyenlőszárú háromszög alkotja. A régészek már i.e.7. századból találtak Dávid csillagot, mégpedig a mai Libanon területén, egy sírkövön. Dávid király katonái pajzsaikra ezen szimbólumokat vésték, hogy felismerjék egymást. Talmudi magyarázat szerint a felfelé néző háromszög az ember három alapvető kötelességét hivatott jelképezni, mégpedig a szeretetet, a Tórát és az Ö.való szolgálatát. A lefelé néző pedig a törvényt, az igazságot és a békét. A három-három „csúcs” kiegészíti egymást,- a szeretet és a béke, a törvény és a Tóra, igazság és az Ö.való- egyfajta harmóniában áll egymással.

2. MezüzeImage result for mezuzah

Mezüzét kell feltenni minden szoba ajtófélfájára (kivéve fürdőszoba, WC), melynek nagysága legalább 4 m2. Mindig a jobb ajtófélfára kell szerelni a mezüzét, a felső harmad aljához. A mezüze belsejében található pergamenen a Smá, a „Halljad, Izrael” áldás első két versszaka olvasható. Ez az egyik legszentebb ima a zsidó vallásban. Ezen jelkép használatát a Mózes ötödik könyvében található mondatra lehet visszavezetni: „Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” (5Mózes 6:9) A hagyomány szerint más magyarázata van a mezüzének, mégpedig az Egyiptomból való kivonulás 10. csapása, mely az elsőszülöttek halála volt. A zsidó házakat a bárányvérből festett jel különböztette meg a nem zsidókétól.

3. Tóratekercs

A Tóratekercs jelképezi azt a különleges kapcsolatot, mely Izrael népe és az Örökkévaló között van. A Tóratekercsen Mózes öt könyvének szövege olvasható, héber nyelven. Tóratekercset a zsinagógákban találunk, egy zsinagóga attól válik zsinagógává, hogy van Tóratekercs az épületben. Olvasásának különleges szabályai vannak, például nem szabad kézzel hozzáérni. A Tórát csak megfelelő körülmények között szabad elővenni és olvasni.

4. SófárImage result for shofar

A kosszarvból készült kürt Ros Hasana (az Év feje) ünnepéhez kötődik. Története tórai. Ábrahámhoz és Izsákhoz vezethető vissza. Ábrahámtól azt kéri az Örökkévaló, hogy áldozza fel egyetlen Sárától született fiát, Izsákot. Ábrahám (az első ősapa) ezt meg is tenné, azonban, amikor az Örökkévaló látja és érzi szándékát leállítja őt és Izsák helyett egy kos jelenik meg, akit feláldoz az első ősapa. Erre emlékeztet minket ez a hangszer.

5. MenóraImage result for menorah

Hétágú gyertyatartó, melyet gyakran összekevernek a kilencágú gyertyatartóval, a chanukiával. A menóra a Szentélyben volt található, mely az egyetlen fényforrást jelentette a Szentek Szentjében. Ezen időkre emlékeztet bennünket a menóra, mely az egyik legismertebb és legtöbbször ábrázolt zsidó jelképpé nőtte ki magát.

 

6. ChanukiaImage result for menorah

A Menórából alakult ki, mégpedig egy i.e. 165-ös történelmi esemény által keletkezett. A Chanukiának azért van kilenc ága, mert az egy napra elegendő olaj nyolc napig égett (a plusz egy ág, csak a szolgagyertya helye). A történet a makkabeusok görögök felett aratott győzelmekor játszódik. A chanukiát Chanukakór gyújtjuk meg, minden nap eggyel többet, míg nem ég az összes láng.

 

A második rész itt olvasható.