Zsidó nyelveket bemutató sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk.

Az esperanto nem tartozik a zsidó nyelvek azon kategóriájába, mint a jiddis, héber vagy a ladino, azonban számos vonatkozásában kapcsolódik a zsidósághoz. Már csak azért is, mert a nyelv kidolgozója L.L. Zamenhof zsidó származású volt.

A műnyelvet L.L. Zamenhof találta fel az 1800-as évek végén. Az esperanto szó jelentése remény. Zamenhof több dologban is bízott ugyanis a nyelv kitalálásakor. Egyfelől szeretett volna egy olyan nyelvet megalkotni, melynek tanulása örömmel tölti el a diákokat. Másrészt a származásbeli különbségeket kívánta áthidalni, melynek hátrányait gyerekkorában alaposan megtapasztalta a Lengyelországban található Białystokban, ahol lengyelek, németek, oroszok és zsidók egyaránt éltek.

A négy csoport gyűlölettel nézett egymásra, nem igazán volt kapcsolat közöttük, melynek egyik oka a nyelvi különbségekre vezethető vissza Zamenhof szerint. Zamenhof 10 év munka után 1887-ben adta ki az első esperanto nyelvkönyvet. Számos esetben a jiddishez hasonlította a nyelvet, hiszen az is sok nyelv vegyületeként jött létre. Az esperantot beszélők köre rohamosan nőtt ezután. Főképp az Orosz Birodalomban, Közép-Európában, az amerikai kontinensen, valamint Kínában és Japánban vált népszerűvé. 1905-ben rendezték meg az első, esperantoról szóló konferenciát Franciaországban, melyet később évről évre új találkozó követett (kivéve a két világháború közötti időszakot).
Az esperanto soha nem volt egy országban sem hivatalos nyelv. A 20. század elején a Belgium és Németország közötti területen, Neutral Moresnetben, kezdeményezés indult a nyelv hivatalossá tételéért, a sokféle náció ugyanis örömmel alkalmazta a közös nyelvet. A cél egy mini állam létrehozása volt. Az akkori politika azonban nem volt nyitott e kezdeményezésre.

Később, a náci Németországban tiltották az esperantot, Zamenhof zsidó származása miatt. Továbbá Hitler a zsidó világuralom megszerzésének eszközét látta a nyelvben. A szélsőbaloldali japán mozgalom hasonlóképp reagált a nyelvre.

Nem hivatalos adatok szerint a világon körülbelül 2 millióan beszélik az esperantot napjainkban, közülük a legtöbben Japánban, Kínában és Franciaországban élnek.

Zsidó nyelveket bemutató sorozatunk korábbi írásai:

  • héber: https://zsblog.hu/zsido-nyelvek-heber-nem-csak-kozephaladoknak/
  • jiddis: https://zsblog.hu/zsido-nyelvek-jiddis/
  • ladino: https://zsblog.hu/zsido-nyelvek-ladino/