A jiddishez hasonlóan a ladino is a zsidó közösségek egyik nyelve. Közép Európában értelemszerűen, a jiddisről sokkal többen hallottak, zsidó és nem zsidó körökben egyaránt, mivel ezen térségben a jiddis volt az elterjedt “zsidó nyelv”. A jiddist szokás az askenázok, míg a ladinot a szedárdok nyelvének nevezni.

A ladinot, úgy is szokták nevezni a nyelv ismerői, hogy “a mi spanyolunk”. A nyelv keletkezése a spanyol inkvizíció idejére tehető, amikor a száműzött zsidók a világ számos területére költöztek, ahova (természetesen) magukkal vitték anyanyelvűket is, amit elkezdtek keverni a helyi nyelvekkel, például törökkel, göröggel, de az ima nyelvével, a héberrel is. Ez az oka annak, hogy a mai napig számos dialektusa van a judeo-spanyol nyelvnek.

A nyelvet is másképp hívják az egyes tájakon. Törökországban és a Balkánon a ladino név terjedt el, Marokkóban a Haquitiya névvel illették, de találkozhatunk a Djudesmo elnevezéssel is. Egy másik forrás szerint a ladino gyökerei már a Római Birodalom idején kialakultak, az Ibériai félszigeten találtak erre utaló nyomokat.

Hányan is beszélik ma a ladinot?

Pontos adatok nincsenek erre vonatkozóan. Becslések szerint, 160 000 és 300 000 fő közöttire tehető a nyelvet tudók száma az egész világon, közülük a legtöbben Izraelben élnek (kb. 1/3-ad). A ladinot néhány egyetemen és zsinagógában lehet elsajátítani (természetesesen szefárd imaházakban). A jiddishez hasonlóan ladino nyelven is jelentek meg újságok, írtak dalszövegeket, színdarabokat főleg a 19. század vége felé. Jelenleg egyetlen egy ladino nyelven kiadott újság létezik, mégpedig istanbuli megjelenéssel. Izraelben is léteznek nyomai ladino nyelvű híradásnak, egy újságban az Aki Yerushalayimban szoktak e nyelven írásokat közölni. Emellett az Izraeli Rádiónak van ladino nyelvű műsora, akárcsak a Spanyol Rádiónak is.  A legtöbb ladinoul található írás Rasi betűt tartalmaz, ami a modern héber ábécétől csak egy kicsit különbözik.

Számos kezdeményezés van arra, hogy a ladinot felélesszék, 2002-ben Párizsban az UNESCO támogatásával konferenciát rendeztek a nyelvről és a judeo-latin kultúráról.