A Zsidó Állam 7 és fél milliós népességének kb. 25%-a nem izraelita származású. A kisebbség többsége arab, akik különböző csoportokba sorolhatók.

A legnagyobb kisebbségi közösséget a muszlim arabok alkotják. Az egy milliós csoport főként az ország északi részében kisebb nagyobb városokban lakik.

A második legnagyobb kisebbségi helyzetben lévő csoportot a beduinok képzik, körülbelül 170 ezren élnek a déli területeken szétszóródva. Eredetileg nomád pásztorok voltak, de folyamatosan távolodva ősi foglalkozásuktól igyekeznek belépni Izrael munkaerőpiacára.

A mintegy 117 ezer keresztény arab főként városokban lakik (pl. Názáret, Haifa). Többségük görög katolikus, görög ortodox és római katolikus hitű.

Észak- Izraelben, 22 faluba koncentrálódva találhatóak a drúzok, kiknek száma megegyezik a keresztény arabokéval. A vallás alapfilozófiájának egyik eleme a teljes körű lojalitás az adott ország kormánya felé.

A nagyjából háromezer főt számláló cserkesz közösség két faluban, az asszimilációt teljes mértéken elutasítva él.