Az első kibucok a XX. század elején alakultak ki. A kibucközösségek alapelve az egyenlőség. Az első időkben csak mezőgazdasági tevékenységet folytattak a kibuclakók, ami később ipari és szolgáltató szektorbeli foglalatosságokkal egészült ki.

A bevándorlásban mind a mai napig központi szerepet játszanak. Kezdetben aránytalanul nagy politikai befolyással rendelkeztek, főleg az államalapítás éve környékén, ami az 1970-es évek óta folyamatosan csökken. A kibucok aránya a termelésben azonban továbbra is meghaladja lakosságuk számát.

Manapság az együttélés ezen formáját három generáció munkájának tekinthetjük. Az alapítókat, az erős eszmebeli, hitbéli elkötelezettség jellemezte, gyermekeik már ebbe a társadalmi rendszerbe születtek. Keményen dolgoztak annak érdekében, hogy erősítsék a közösség társadalmi, gazdasági és közigazgatási alapjait. A mostani nemzedék tagjai a hagyományos és a modern élet próbál egészséges egyensúlyt teremteni.

A kibucnyikok attól tartanak, hogy a modern technológia beáramlásával csorbulnak alapelveik. Ezzel szemben a fiatalabbak egy része szerint viszont a kibucok fennmaradásának döntő tényezője az adaptáció képessége.

Út a kibuci eszmerendszer kialakulásához

A XIX. században néhány gondolkodó azt javasolta, hogy a családot közösségibb jellegű életformákra kéne lecserélni. Ezen elvekre épülő közösség jöttek létre az USA- beli Új-Angliában az 1800-as évek közepén. A csoport azonban 30 év elteltével felbomlott. Ezt követően sok más jellegű kommunát alapítottak Nagy- Britanniában és egyéb nyugati országban. Az 1960-as években is sokféle kommunális csoport jött létre világszerte, melyek egy része még ma is létezik, de legfontosabb példáját a kibuc testesíti meg. Izraelben körülbelül 250 kibuc található.