A világszerte ismert Sir Moses Montefioret a XIX. században a zsidók szimplán “A védelmező”-ként emlegették. E bejegyzésben családjáról és rendkívül sikeres karrierjéről, valamint Izraelhez kötődő kapcsolatáról lesz szó.

Montefiore 1784-ben született az olaszországi Livorno városában. Nagyapja, Moses Chaim Montefiore, szefárd zsidó, aki szintén e településen látta meg a napvilágot, Londonban telepedett le. Felmenői anyai ágon a Spanyol Kiűzetés miatt hagyták el szülőföldjüket.

Moses Montefiore már fiatalkorában a Londoni Tőzsde tagja lett, mikor még csak 12 hivatásos zsidó bróker tevékenykedett egész Angliában. Pár éven belül nagy vagyonra tett szert. 1812-ben vette feleségül Judith Barent Cohen-t. Felesége nővére Reb Nathan Meyer Rothschild-hoz ment feleségül, aki a kor egyik leggazdagabb embere volt a Földön. Nem sokkal később már Montefiore lett sógora brókere is. Kettejük szövetségéből még nagyobb haszonra tettek szert. Montefiore mindig is vallásos zsidó volt, de házasságkötése után, feleségével együtt még szenvedélyesebben és odadobban vetették bele magukat a judaizmusba. 1827-ben hosszú útra indultak, melynek részét képezte az akkori Palesztina felkeresése is, mely akkoriban az Oszmán Birodalom részét képezte. Ez az út örökre megváltoztatta őt.

Távoli leszármazottja, Abagail Green, Montefiore életrajzi könyvének írója szerint az utat megelőző tíz évben felmenője inkább angol úriember volt, mint gyakorló zsidó, azonban az utazás hatására a második került előtérbe. A Szentföldön tett látogatás után két ígéretet fogalmazott meg magára nézve. Az egyik az volt, hogy a jövőben többet foglalkozik az elesettekkel, szegényekkel, a másik ígéret pedig az, hogy hetente háromszor megy zsinagógába imádkozni. Mindkettőt betartotta.

Image result for montefiore moses

Sir Moses Montefiore

1831-ben 24 hektáros birtokot vásárolt a Dél-Angliában található Ramsgate városában. A területen zsinagógát, valamint Ráchel ősanya sírjának másolatát építette fel. Eközben Angliában Montefiore egyre nagyobb elismerésnek és tiszteletnek örvendhetett mind az angolok, mind a helyi zsidók körében.

Kapcsolata Izraellel

“Moses Montefiore imádta Jeruzsálemet, a városért élt, még családja mottójaként is e szavakat hagyta meg. Egy igazi cionista volt akkor, amikor még ez a szó nem is létezett. Hitt abban, hogy a zsidók vallási kötelezettsége visszatérni és államot alapítani Izrael földjén.”- nyilatkozta Simon Sebag Montefiore.

Sir Moses Montefiore élete folyamán hétszer járt az akkori Palesztinában, utoljára 91 éves korában. Magas rangja és befolyása által sokat tett azért, hogy létrejöttek a majdani zsidó állam feltételei. 1839 és 1875 között 5 alkalommal végzett felmérést a helyi zsidók körében, mely által számos, ma is értékes információhoz és adathoz jutott.

Nagylelkűségével hozzájárult számos zsidó település megteremtéséhez a Szentföldön. 1855-ben gyümölcsöst vásárolt Jaffában azért, hogy mezőgazdasági képzést tartson zsidóknak. 1874-ben, kilencvenedik születésnapja alkalmából létrehozott egy alapot, amely a Hovevei Zion (szó szerint: akik szeretik Ciont, segélyszervezetek, mely a zsidók Szentföldre való kivándorlását, letelepedését segítették elő különbözőképp) települések Palesztinában való megteremtésében játszott szerepet. Ő finanszírozta az első zsidó lakótelep létrehozását Jeruzsálemben, Mishkenot Sha’ananim néven. Számos mezőgazdasági kolóniát, textilgyárat és nyomdát is támogatott anyagilag. Kétségtelen, hogy a legismertebb projektje a Yemin Moshe-ban épült Montefiore-i szélmalom, amely olcsó lisztet biztosított a szegényeknek. Körülbelül tizenkilenc évig működött, és ma a turisták egyik kedvelt célállomása.

A borítóképen a Montefiore malom látható (Jeruzsálem).

Folytatjuk..