Az afrikai kontinens déli részében elhelyezkedő államban a zsidók már az ország megalakulása idején jelen voltak. Napjainkban a Dél-Afrikai Köztársaságban élő zsidók létszámát 67 000 főre becslik.

A területet portugálok fedezték fel 1497-ben, első ízben a Jó Reménység Fokát, a felfedezők között zsidó származásúak is voltak. Fokváros első telepesei körében is számos izraelita volt (1652). 1803-ban a Holland Kolónia megadta a vallásszabadságot a területen élőknek, amit 3 évvel később a britek is biztosítottak. A Fokvárosba érkezett legelső brit telepesek között 20 zsidó volt. Az első dél-afrikai zsidó közösséget 1841-ben alapították, amikor 17 ember gyűlt össze (már minjenük is volt), Benjamin Norden otthonában, Helmsley Place-ben. 8 évvel később, a  ma is látogatható zsinagógát (Tikvát Jiszrael) is átadták Fokvárosban. A következő három évtizedben a brit zsidó bevándorlók további zsinagógákat, temetőket és jótékonysági intézményeket hoztak létre.

A XIX. század végén sok zsidó érkezett a mai Dél-Afrikai Köztársaság területére szerencsét próbálni. Közülük sokan a búrokhoz csatlakoztak, addig még felfedezetlen területeken való letelepedéshez, mások pedig a mai Zimbabwe és Zambia területén igyekeztek új otthonaikat kialakítani. A zsidók megkezdték a kereskedelmi infrastruktúra kiépítését a búr gazdálkodók számára, és kereskedelmi állomásokat létesítettek a falvakban és a vasúti kereszteződéseken, amelyek hamarosan helyi üzleti központokká nőtték ki magukat. A zsidók hitelrendszert hoztak létre az új iparágak finanszírozására. Az 1840-es években az izraeliták hajózási, halászati és part menti kereskedelmet, valamint cukorgyártó vállalkozásokat fejlesztettek ki. Ezeken kívül a bor, a ruházat és az acélgyártásban is aktív szerepet játszottak.

1867-ben Kimberley városában gyémántot találtak, melynek hatására nagyon sok zsidó vállalkozó és kereskedő árasztotta el a települést. A kiterjedt zsidó kereskedelmi hálózat miatt azonnal bekapcsolódtak a gyémánt- és drágakőiparba, sokan költöztek Fokvárosból északra, Johannesburgba. Két híres zsidó dél-afrikai vállalkozót érdemes kiemelni, Barney Barnatot és Sammy Markst. Barnato alapította a De Beers Bányásztársaságot. 1897-ben ismeretlen körülmények között életét vesztette, miközben Anglia felé vitorlázott.

A Dél-Afrikai Köztársaság legjelentősebb városai és szomszédjai

A Dél-Afrikai Köztársaság legjelentősebb városai és szomszédjai

Marks miután bekapcsolódott a gyémántkereskedelembe és a bányászatba, és hatalmas vagyont halmozott fel, figyelmét a Witwatersrand aranymezőkre összpontosította. Később gyümölcsültetvényeket és erdőket telepített, téglát, üveg-, acél- és bőrárukat gyártott. Továbbá megalapította Veeringing városát. Marks nyíltan gyakorolta a judaizmust, és közvetítőként szolgált a britek és a búrok között az angol-búr háborúk során. Végül Marks szenátorként szolgált az első dél-afrikai országgyűlésben.

A jobb kereskedelmi remények miatt a legtöbb zsidó Johannesburgba költözött, így Fokvárosban néhány száz főre zsugorodott a helyi közösség, akik közül sokan beleolvadtak a helyi társadalomba. 1880 és 1910 között azonban a zsidó népesség 4000-ről 40 000-re duzzadt a litvániai jiddis nyelvű bevándorlók érkezésével, ezáltal újjáélesztve Fokváros zsidó közösségét. Leginkább politikai üldöztetés és pogromok elől menekültek Európából. A Litvániából érkező új bevándorlók erős cionista meggyőződéssel rendelkeztek, melynek szellemében megalapították a Dél-Afrikai Cionista Szövetséget 1898-ban.

A zsidók a búr háborúban is részt vettek, voltak, akik a britek és voltak, akik a búrok oldalán harcoltak. A háborút végül a britek nyerték meg 1902-ben, később (1910) 4 kolóniát hoztak létre Dél-Afrikában. A britek a többi fehér polgárral azonos státuszt adtak a zsidóknak. A bányászati fellendüléssel egy időben a zsidók a Dél-Afrikai Köztársaság iparosodásának részévé váltak. Elkezdtek bekapcsolódni az élelmiszer-feldolgozásba is; továbbá a ruházati, textil- és bútorgyártásban is fontos szerepet játszottak;  de sokan lettek biztosító-és szállodavezetők, illetve a szórakoztatóipar meghatározó személyiségei. Ezek mellett szupermarketeket, áruházakat és áruházláncokat is alapítottak izraeliták.

Folytatjuk…