Ezen sorozatban olyan kifejezéseket gyűjtünk össze, melyeket gyakran használunk egy-egy előadás, zsinagógai ima, vagy bármilyen jellegű vallási esemény kapcsán.

askenáz: Az európai zsidó közösség tagjai vagy azok leszármazottai (kivéve néhány mediterrán államot). A világ jelenlegi zsidó népességének kb. 4/5-ét ők alkotják. Az askenáz szó a középkori héberből származik, jelentése: “Németország”.

szefárd: Az askenáz mellett a szefárdok alkotják a másik nagy csoportot a jelenkor zsidóságán belül. Eredetileg az Ibériai-félszigeten éltek, de az inkvizíciók hatására világszerte találkozhatunk szefárd közösségekkel.

hücpe: Szemtelen, tolakodó, bizalmaskodó.

kóser (héberül káser)/kóserság/kásrut: A kóser kifejezés eredeti jelentése megfelelő, alkalmas. A zsidó konyhában a legelterjedtebb a szó használata, de nem csak az étkezéssel kapcsolatos szabályokhoz kapcsolódik a kifejezés. Lehet kóser egy tóratekercs, mezüze is. A vallási előírás szerint, amennyiben valami nem kóser, nem használható funkciószerűen.

tréfli: Az előbb említett kóser ellentéte, azaz, alkalmatlan, nem megfelelő. Ma már minden olyan húsra használjuk a kifejezést, amit nem megfelelő módon vágtak le, vagy elhullott. Eredetileg a tréfá vadállat által széttépett (ezáltal fogyasztásra alkalmatlan) húst jelentett.

hekser: Kósersági pecsét. Azon élelmiszerre kerül rá, melyek a vallási felügyelő által kósernek lettek minősítve.

mezüze: Mezüzét kell feltenni minden szoba ajtófélfájára (kivéve fürdőszoba,Image result for mezuze WC), melynek nagysága legalább 4 m2. Mindig a jobb ajtófélfára kell szerelni a mezüzét, a felső harmad aljához. A mezüze belsejében található pergamenen a Smá, a „Halljad, Izrael” áldás első két versszaka olvasható. Ez az egyik legszentebb ima a zsidó vallásban. Ezen jelkép használatát a Mózes ötödik könyvében található mondatra lehet visszavezetni: „Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” (5Mózes 6:9) A hagyomány szerint más magyarázata van a mezüzének, mégpedig az Egyiptomból való kivonulás 10. csapása, mely az elsőszülöttek halála volt. A zsidó házakat a bárányvérből festett jel különböztette meg a nem zsidókétól.

smitá: Mezőgazdasági fogalom. Izraelben minden hetedik évben pihentetik a termőföldet.

bét din: Vallási bíróság (3 tagú).

A sorozat előző része itt olvasható.