Egy Rabbi mesélte nekem; “Valamikor nagyon régen tanítottam egy gyereket a zsidó  vallásnak az egyik legfontosabb imájára, amit egy zsidó kétszer mond naponta: reggel és este és ugyancsak halál előtt. Az imának a neve S’ma Yisrael : Halld Izráel: az Örökkévaló a mi Istenünk, az egyetlen Egy!Amikor lefordítottam e szavakat héberről magyarra a gyerek azt mondta -Hát ez nem lehet így mert az Örökkévalónak többnek kell lenni mint Egy”

 A gyereknek igaza volt, mivel nem gondolta hogy több értelme lehet az ‘Egy’ szónak. Tudjuk,  hogy az ‘Egy’ fontos tanítás az Örökkévalóval kapcsolatban, DE egyedül lenni nem jó nekünk, földön futóknak. Hiszen, mikor az Isten mentette Noét, akkor Noé és az állatok nem egyedül hanem kettesben menekültek az özönvíz elől.

“Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: amint Isten megparancsolta vala Noénak”.

Olvassuk Mózes I.könyvében, hogy :

“És mondá Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”  Olvassuk, hogy Isten látta és rájött Ádámnak rossz egyedül  és így “Bocsátá tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.” Ádámnak aludnia kellet, hogy párra találjon. Vajon az Örökkévaló figyelte e az álmát, tudta e mire vágyik Ádám?!

Nektek akik velünk lesztek a Yentl társaságban nem kell se álmodni se aludni és meglepetés sem fog érni Titeket. Nem csodát teszünk estéről- reggelre, Ti elképzeléseitek alapján megkeressük a szerencsést a “kiválasztottat”.

A Tanachban olvassuk Jeremiás 33:11

“Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dícsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annak előtte, azt mondja az Úr”.

Az Örökkévaló  tudta már 5781 évvel ezelőtt hogy nem jó egyedül lenni.

Ahogy olvassuk egy Talmudi történetben:Egy római matrónus megkérdezte Yosi ben Halafta rabbit: “Hány nap alatt teremtette meg a világ a világot?” Azt mondta: “Hatban, amint mondják:” Hat nap óta Isten teremtette … “(2Mózes 20:11)” És azóta – kérdezte a lány – “mit csinál Isten?” “Isten ül [ a Mennyei trón] és párokat hoz össze.

Mi nem földi-helytartóként ülünk..Mi, a Yentl-lányok, támogatunk és segítjük utatokat a pártaláláshoz.

A XXI. század többfajta potenciált nyújt nekünk, hogy az online tér segítségével és a “face to face” adta lehetőségekkel a hagyományost a modernnel ötvözzük Nektek. Ma már rengeteg opció adott a társkeresésre, a különböző applikációkat és honlapokat nem tanácsos lebecsülni, de érdemes némi tradicionális reformot belevinni. Ezért hoztuk létre a Yentl-t, ahol Mi keresünk Neked és nem Te, persze nem dőlhetsz hátra azonnal, megismerünk, tervezünk, beszélgetünk és együtt belevágunk, hogy a jövőd már a társaddal éld vagy az épp aktuális karantént.

Amennyiben támogatnád projektünket, melyet nagyon megköszönnénk vedd fel velünk a kapcsolatot!!
info@yentl.org
Már egy megosztás is segít!!
A Yentl-lányok