A négy szent város gyűjtőfogalom, amely Jeruzsálemet, Hebront, Cfátot és Tibériást jelöli.

Tibériás kiemelt jelentőségű hely a zsidó történelemben, ugyanis itt szerkesztették a Jeruzsálemi Talmudot. Szentségét azonban leginkább annak köszönheti, hogy a XVIII. és XIX. században az ideköltöző rabbik zsidó tanulmányi központot hoztak létre a városban. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy a Messiás Tibériásra érkezik először és a Szanhedrin (71 tagú bíróság) itt fog újraalakulni.

Cfáton a levegő is más. Mesés kisváros, mely dombokra épült, a város a művészek és a kabbalisták fellegvára. Az 1492-ben kiűzött spanyol zsidók tették szentté a helyet, akik a kabbalával foglalkoztak itt.  Olyan nagy rabbik tanultak, dolgoztak a városban, mint Jichák Luria Áskenázi (Ári hákádos), Joszef Karo és Slomo Halevi Alkabec.

P1100301

Hebronban a zsidó ősanyák és ősatyák közül hatan nyugszanak, Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, valamint Jákob és Lea sírjai találhatók a városban. Ebből adódik, hogy Hebron a második legszentebb város a zsidóság számára. A település továbbá az egyik a háromból, ahol tórai szereplők földet vásároltak. Ábrahám vásárolt birtokot és barlangot a hettitáktól Hebron keleti részén.

A zsidóság legszentebb városa Jeruzsálem, amely annak vallási központja is egyben. Szentsége annak köszönhető, hogy itt állt a két Szentély. A Szentélyek, ahol a zsidók áldozatokat mutattak be az Örökkévalónak.

További érdekességek Izraelről a Forrás újság 2015. szeptemberi számában: http://lativ.hu/forras-2015-szeptember-5776-tisre/