Izraelen kívül a legnagyobb zsidó közösségeket az amerikai kontinensen találjuk. A két legnagyobb zsidó diaszpóra New Yorkban és Buenos Airesben alakult ki. Az Egyesült Államokban található zsidóságot több dimenzió mentén érdemes szemügyre venni.

Az első szempont a származás/ eredet kérdésköre, mely rávilágít arra, hogy mennyire összetett, változatos csoporttal találkozhatunk.

Az amerikai (jelen bejegyzésben ezalatt értsd: USA) zsidó lakosságának túlnyomó részét a Közép- Európából emegrált zsidók és az ő, már USA-ban született leszármazottjaik alkotják. A második legnagyobb csoportot ezen aspektus alapján a szefárd zsidók képzik a világ harmadik legnépesebb országában, kiknek felmenői főként az Ibériai- félszigetről és Észak- Afrikából érkeztek.

A következő csoportot az úgynevezett Mizráchiak alkotják, akik közel-keleti, kaukázusi és közép- ázsiai felmenőkkel bírnak. A teljesség érdekében meg kell említeni az etióp és indiai zsidó közösségeket is, akik a többi csoporthoz viszonyítva kis számban találhatóak meg az Államokban.

 A vallási közösséghez tartozás szemszögéből az USA zsidóságának 33 százaléka az ortodox irányzat elkötelezett híve, 32% konzervatív közösség tagja, 28% reform gyülekezeti tag,a fennmaradó 7 százalék pedig egyéb irányzatot képvisel.

Az utolsó vizsgálati szempontot a lélekszám kérdésköre képzi, ez a legösszetettebb, legbonyolultabb és egyben legsokrétűbb kutatási területe az amerikai zsidóság vizsgálatának. A különböző elemzések milliós nagyságrendű eltérést eredményeztek. 2001-ben például az egyik kutatás 5 300 000 főre becsülte az amerikai zsidóság létszámát, 2009-ben viszont egyes adatok szerint 6- 6 400 000 izraelita élt a világ harmadik legnagyobb területű országában.