Jelen írás témáját nem szép zsidó lányok vagy fiúk képzik. Sokkal inkább olyan zsidó értékek, melyek akkor is segítenek választ találni arra, hogy miért foglalkozom a zsidósággal, amikor úgy látom, hogy nem kéne. A pesszimizmust pedig felváltja általuk az optimizmus.

Először is vizsgáljuk meg, hogy mire mondjuk azt, hogy szép. A modern, nyugati kultúrák jelentős többsége csak a külső szépséggel törődik. A belső szépség feledésbe merült, szinte teljesen. Nem véletlen, hogy egyre többen keresnek kiutat a nyugati társadalmakból és legalább egy kis időre olyan területre utaznak (sőt élnek is ott), ahol a külsőségek helyett a belső értékekre koncentrál a helyi közösség. Jó példa erre Bali vagy Thaiföld. Napjainkban az izraeli fiatalok között is elterjedt szokás, hogy katonaság előtt vagy után elmennek világot látni (akár egy vagy két évre), melynek során felfedeznek olyan kultúrákat, melyek más értékrend szerint működnek, mint az általuk megszokott.

Az, hogy kinek mi a szép nagyon szubjektív. Nyilvánvaló, hogy a zsidóságon belül is nagyon sok mindenki más dolgokat titulálna szépnek, mint most én. Sőt azt is megkockáztatom, hogy 20-30 év múlva más dolgok fognak szépnek tűnni nekem is. A szépség, gondoljuk nyugati fejünkkel, a szem által érzékelhető, pedig nem így van. A szép dolgok sokkal inkább a szívünkre hatnak.

Írásomban öt “szépséget” gyűjtöttem össze, melyek között nincs sorrendiség.

1.Gyertyagyújtás 

Természetesen az ünnepi gyertyagyújtást értem ezalatt, amit az év folyamán leggyakrabban a Szombat bejövetelekor végzünk. A Hegedűs a háztetőn című klasszikusban is igen megható zenét és jelenetet fűztek a hét ezen kiemelt eseményéhez. Számomra a gyertyagyújtás egyet jelent azzal az érzéssel, hogy kapcsolatba kerülök általa felmenőimmel, hiszen ők is így végezték a gyertyák meggyújtását akár több száz vagy ezer évvel ezelőtt.

My Shabbat Candles – Inspiration from Zion: This is a Love Story

2. Pikuáh nefes- életmentés minden áron

A zsidóságban az egyik legfontosabb érték az emberi élet. Az emberi élet megmentése érdekében mindent meg kell tennünk. Az életmentés fontosabb, mint bármelyik vallási parancs, így ezek megszegése megengedett annak érdekében, hogy megmentsünk egy életet. Nagyon jól ismert talmudi mondás (melyet a holokauszt folyamán az embermentők kapcsán mondunk) a következő: “Aki egy életet megment, az olyan, mintha  egy egész világot mentene meg.” (Jerusalem Talmud Sanhedrin 23a) Azonban kevésbé ismert a mondat első fele; “Aki elpusztít egy lelket (életet) olyan, mintha az egész világot elpusztítaná”. A lélekpusztítás nem feltétlenül gyilkosságot jelent, ezért érdemes odafigyelni arra, hogy semmilyen szinten se tegyünk olyat másokkal, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtegyenek.

3.Tikun olám-a világ jobbá tétele

Nagyon szép gondolat, de mégis hol érdemes elkezdeni? A zsidó hagyományok szerint kötelességünk arra törekedni, hogy jobbá tegyük a világot. Ez nem egy egyszerű feladat és egy egész életre szól. Úgy gondolom, hogy minden generációnak megvolt és meg is lesz az aktuális feladata ezen a területen. Érdemes először saját magunkkal kezdeni a folyamatot, majd kiterjeszteni a kört… Nem hiszem, hogy célszerű a brazil esőerdők megmentésével próbálkozni első körben…

4.Cedáká-adomány

Cedákát rászorulóknak adunk. Célunk ezzel a társadalmi igazságosság megteremtése, mint ahogy a héber cedek (igazságosság) szó is utal rá. A Pirké Ávot egyik híres mondata; “Három dolgon áll a világ; a Tórán, a szolgálaton (Ö.való) és a gmilut hászadimon (kegyes cselekedetek- nincs rá igazán magyar fordítás).” (Pirké Ávot; 1.2.) Ez utóbbi is egyfajta adást vár el a zsidóktól azonban ez esetben nem csak szegényeknek kell adni. A cedáká adásának szabályairól a Kicur Sulchán Áruch egyik fejezete külön foglalkozik.

5.Zsidó lélek/zsidó szív

Az ehhez a fogalompárokhoz tartozó definíciók nem találhatók meg semmilyen zsidó vallási irodalomban. A zsidó szív egy, a közösség által létrehozott fogalom, mely mindenki fejében más tartalommal bír. Véleményem szerint a zsidó szívet/lelket nem lehet tanulmányokkal, pénzzel vagy bármely más módon megszerezni. Vagy az emberben van, vagy nincs..

Felhasznált források:

https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.1.2?lang=bi&with=all&lang2=en

https://www.sefaria.org/Jerusalem_Talmud_Sanhedrin.23a?lang=bi