2015. november 15-én zárult online játékunk. A nyerteseket e-mailben értesítjük!

A kérdésekre az alábbiakban Binjomin Zeév válaszol, aki ideje jó részében zsidó tudományok elsajátításával és tanításával foglalkozik.

1., Mire emlékezünk Szombaton?


“Emlékezz a Szombatra, hogy megszenteld.” Eszerint arra emlékezünk, hogy megszenteljünk, ami a hagyományos magyarázat szerint a szombati tevőleges kötelezettségeket jelenti (pl. gyertyagyújtás, 3 szombati étkezés). Ezenkívül az 5. könyvben leírt kőtáblákon az is szerepel, hogy emlékezz, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, ahonnan az Örökkévaló kivezetett, azaz a szombati pihenés a szabadság kifejezése is egyben.

2., Mi az első parancsolat a kőtáblán?


“Én vagyok az Örökkévaló, a Te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgaság házából.” Az a tény, hogy az Örökkévaló kivezetett minket Egyiptomból, azt jelenti számunkra, hogy Ő nemcsak egy Mindenható Isten, aki megteremtette a világot, hanem vezeti is azt. Képes arra, hogy beleavatkozzon a világ rendjébe, és “érdekli” az, hogy mi történik velünk. Ellentétben azzal, ahogyan a legtöbb ember gondolkodik Istenről, hogy “magára hagyta” a világot, a zsidó hit alapjaiban megfogalmazódik a Gondviselés elve. Ennek egy kézzelfogható bizonyossága az egyiptomi kivonulás.

3., Mi az indoklása annak, hogy „Tiszteld atyádat és anyádat!”?


Hogy “hosszabbodjanak napjaid a földön, melyet Örökkévaló Istened ad neked”. Ez az egyetlen, látszólag kivételes parancsolat, ami az első kőtáblán szerepel, ember és Isten közötti parancsolatok között, mégis látszólag ember és ember közötti témát szabályoz. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy az ember születésében a hagyomány három résztvevőt ismer: az apát, az anyát és Istent. Az is feltűnik, hogy a második kőtáblán végig egyenrangú felek közötti szabályozások szerepelnek, míg a szülői tisztelet feltételez egyfajta alá-felérendelési viszonyt.

4., Ki vezette ki a zsidó népet Egyiptomból?


Az első parancsolat megfogalmazása szerint “Én vagyok az Örökkévaló Istened, aki kihoztalak Egyiptomból”. Mint a 2. válaszban is írtam, hitünk alapvető eleme, hogy ez isteni közbeavatkozás által történt, mégis a konkrét események egy “küldött”, Mózes által történtek meg. Így ez is lehetne egy helyes válasz erre a kérdésre, annak ellenére, hogy Mózes neve nem szerepel a tízparancsolatban. Mind a kivonulást megelőző tíz csapás, mind magát a kivonulást kísérő csodák során mindenki számára egyértelmű volt, hogy nem Mózes az, aki ezt az eseményt irányítja, hanem ő csak a megbízottja az Örökkévalónak.

5., Hogyan szokás osztályozni a két kőtábla parancsolatait?


Első kőtábla: ember és Isten közötti parancsolatok. Második kőtábla: ember és ember közötti parancsolatok. Ugyanez a felosztás a 613 tórai parancsolat egy lehetséges hagyományos felosztását is megadja. Ezen kívül szokták még pozitív (tevőleges) és negatív (tiltó) parancsolatokra osztani a parancsokat, ahol az előbbi csoport a szellemi felemelkedést, az utóbbi a rossztól való eltávolodást szolgálja. A legkülönösebb felosztás azonban a Talmudban található meg, ahol a Tóratanulás szerepel az egyik csoportban, a másik csoportban pedig az összes többi parancsolat.

Gratulálunk mindenkinek, aki résztvett a játékon!

Binjomin Zeév tanításai megtalálhatók a www.binjomin.hu weboldalon.