A héber az egyik legszebb nyelv a világon- legalábbis nekem. Többek között azt szeretem benne, hogy nagyon logikus. Ebben az írásban igyekeztem összegyűjteni olyan érdekességeket, melyek felfedezhetőek a mai héberben.

Első kedvencem a szávlánut, türelem szó. A héber szavaknak gyökbetűik vannak, melyek segítségével a szófajok között “ugrálunk”. A héber nyelvben a gyökbetűket csak a mássalhangzók képezhetik és egy szón belül sem feltétlenül az összes betű gyökbetű. Az előbbi példánál maradva, a szávlánut szóban a szovel szó gyökei fedezhetőek fel, mely azt jelenti, hogy szenvedni. Milyen érdekes a kapcsolat, amikor türelmesnek kell lennünk azt tekinthetjük egyfajta szenvedésnek? 

Semes, nem jelent mást, mint Nap, az égitest. Azonban a semes-ben, a sámás (vagy ahogy mifelénk jobban ismerik sámesz) szó is megtalálható, ami szolgát, segítőt jelent. Manapság is vannak sámeszek zsinagógákban, illetve a chanukiai meggyújtásánál is a sámeszt használjuk. A lehistámes ige (használni) szintén a sin, mem, sin gyököket tartalmazza.

Dimjon: Képzelet, egyben hasonlítás valamihez, valamire. A dome szó jelentése hasonló. Nem véletlen az összefüggés, amikor elképzelünk valamit, az olyan, mintha hasonlítana a valóshoz.

Niszájon: A modern héberben tapasztalatot jelent. Vallási környezetben megpróbáltatás, próbatétel, teszt a jelentése. A szóban felfedezhetjük a nész szót, melynek kettős jelentése van, csoda és zászló. Amennyiben túljutunk egy megpróbáltatáson, az felér egy csodával (a niszájonról később hosszabban).

Hinám: Ingyen, ingyenesen, ajándékba. Felfedezhetjük benne a hen szót, mely kegyességet, könyörületet jelent (gyakori imák szövegében). A lehithánen főnévi igenév pedig azt jelenti, hogy könyörületességet kérni, esdekelni valamiért. 

Sálom: Az egyik legismertebb héber szó a nagyvilágban, melynek alapból kettős jelentése van. Egyrészt békét jelent, másrészt ezzel a szóval üdvözlik egymást leggyakrabban az izraeliek. A sálem szó teljeset, egészet jelent. Itt sem véletlen az összefüggés, amikor valahol béke van, akkor az teljes. A mesálem ige azt jelenti, fizet, ez sem véletlen, amikor fizetünk valamiért kiegészítjük azt, amiből elvettük és így teljessé tesszük.

A lista természetesen végtelen…